top of page

Det har været en mission for Borup erhverv, allerede fra den spæde begyndelse af foreningen, at genetablere flag alléen i Hovedgaden i Borup.

Flag alléen har ikke vejret i Hovedgaden i mange år, de gamle træflagstænger var forgået med tidens tand. Der fandtes stadig gamle flaghuller på Hovedgaden, men de trængte også til fornyelse. De første gange vi har flaget med Flag alléen i Hovedgaden, brugte vi de gamle flagstangshuller, og vi lejede flagstængerne af vores venskabsforening Gørlev Handelsstandsforening. Borup erhverv har af flere forsøg søgt at skabe den økonomi der skulle til for at erhverve en ny Flag allé.

I forbindelse med genåbning af Borup efter COVID – 19 nedlukningen, viste der sig en mulighed for at få et økonomisk tilskud fra Connect Køge til erhvervelse af en ny flagallé. Økonomien var fundet og ca. 14 dage senere, den 4. juli 2020, kunne vi for første gang se vores nye flagallé i Hovedgaden.

Vi har indgået et samarbejde med KFUM Spejderne, som fremover vil varetage opbevaring, opsætning og nedtagning af flag alléen. Dertil kommer at Spejderne vil stå for udlejning af Flag alléen, når der skal fejres begivenheder af mere privat karakter.

http://kfumborup.gruppesite.dk/udlejning-af-flag/

Kontakt via e-mail: kfumborup@gmail.com

20200704_121313_edited.jpg
kfumspejderne.jpg
bottom of page