top of page

Borup Erhverv – Borup og omegns nye handels og erhvervsforening

Borup Erhverv er en forening, hvis medlemmer tæller: handel, virksomheder og ildsjæle fra Borup og omegn.

Borup Erhverv søger at optimere forholdene for at drive handel i Borup. Vi arbejder blandt andet for at forskønne byen ved genetablering af flagalleen og julepynt, for derigennem at tiltrække vores lokale borgere og turister til byen. Vi vil give byens borgere en glæde og stolthed over at bo i og bruge Borup.

Borup Erhverv vil vejlede det lokale erhvervsliv og understøtter vækst og udvikling. Vi vil gennem en række tilbud af møder og foredrag give erhvervsvirksomheder i Borup de bedste redskaber og knowhow for at kunne etablere og udvikle sig i Borup og omegn. Vi ønsker at skabe, udvide og fastholde et sundt lokalt netværk, for derigennem at sparre og hjælpe hinanden.

 

Borup Erhverv vil søge gennem samarbejde med lokalpolitikere fra Køge byråd at tiltrække bygge- og anlægs projekter til byen. Vi vil gennem dette politiske samarbejde søge at samle Stationsbyen og Centerbyen til en fantastisk Borup. Vi ønsker at tiltrække virksomheder der driver lettere erhverv. Vi søger at gøre indflydelse på hvilke butikker der etablerer sig i Borup, ved at invitere eksisterende og nystartede handles virksomheder, ud fra en gennemtænkt strategi om at gøre byen komplet.

Som medlem vil du blive informeret om foreningens aktiviteter, du vil få adgang til dagsordenen og referat for den årlige generalforsamling, samt dagsordenen og referat for bestyrelsesmøder. Du vil blive inviteret til at deltage i udvalg, som vil blive oprettet til specifikke events eller opgaver. Du vil have adgang til og medbestemmelse over budget for diverse events og opgaver, som besluttes ved den årlige generalforsamling.

Borup erhverv vil slå et slag for at handle lokalt gennem forskellige reklame kampagner på forskellige medier.

På Borup Erhverv’ s sociale medier vil der blive reklameret for medlemmernes virksomheder. På vores hjemmeside vil det være muligt at lægge logo og billede, samt linke din egen hjemmeside på for at gøre en god reklame for din virksomhed. Denne reklame er kun mulig for medlemmer og er gratis når kontingentet er betalt. Dette forventer vi vil blive brugt af lokale borgere for at kontakte lokale erhvervsdrivende.

Vi ved at du sikkert har travlt med at drive din virksomhed, og har svært ved at se tid til foreningsarbejde, du skal derfor ikke føle dig presset ud i noget ekstra arbejde. Det vigtigste er blot din deltagelse i form af et medlemskab af Borup erhverv.

Indmeldelse og indbetaling kan ske ved at overføre kr. 1.500 til følgende konto i Spar Nord i Køge: 9077 1380268929. Hurtigst muligt derefter vil vi bekræfte din indbetaling.

Ansøg om at blive medlem
Alle felter skal udfyldes

Tak for din indsendelse!

bottom of page