top of page
20200704_121313.jpg

BORUP ERHVERV - Borup og omegns erhvervsforening

Det er vigtigt, at alle forretninger og virksomheder i Borup står sammen og bakker op om udviklingen af Borup, hvis Borup fortsat skal have et godt handels- og erhvervsliv. Ved at stå sammen, kan vi bedst muligt være med til at påvirke udviklingen i den retning, vi ønsker. er som forretninger og virksomheder afhængige af, at Borup er et attraktivt sted at bo, en by som man har lyst til at besøge og flytte til. Det er grundlaget for at udvikle forretningerne og virksomhederne og for at tiltrække medarbejdere med de nødvendige kompetencer dertil.

Derfor etableres BORUP ERHVERV ved generalforsamling 14. maj 2019 kl. 19.00.

DET VIL BORUP ERHVERV 2019-2021

BORUP ERHVERV skal arbejde for at sikre, at Borup markeres som en erhvervsaktiv handelsby og sikre vækst i Borup og omegn ved tiltrækning af handlende til området.

Derfor skal det:

  • være mere attraktivt at etablere virksomhed og forretning i området og BORUP ERHVERV skal optimere kontakten mellem forretninger, virksomheder, foreninger mm, og bidrage til etablering af et netværk, hvor medlemmerne kan få gavn af hinandens erfaringer, faglighed og støtte til at udvikle sin virksomhed i byen. Foreningen skal gennem faglige og selskabelige arrangementer virke for en udbredelse af relevant information og viden samt fremme kendskabet og den kollegiale forståelse medlemmerne imellem.
     

  • fremme Borup og omegn som et attraktivt sted at starte virksomhed og sikre borgerne kendskab til de lokale virksomheder. Fx ved at være en støtte i markedsføringen af virksomhederne i Borup og omegn. Foreningen skal medvirke ved afholdelse af fælles offentlige arrangementer til gavn for medlemmer og området og i den forbindelse søge samarbejde med idrætsforeningerne, frivillige sociale foreninger og kulturlivet samt skoler og institutioner.

BORUP ERHVERV vil virke til fremme af medlemmernes lokale interesser og arbejde for at optimere kontakten til Connect Køge og Køge Byråd og herigennem søge bedst mulig indflydelse til fordel for Borup by og omegn. Foreningen kan lade sig repræsentere i udvalg, nævn og bestyrelser, som af bestyrelsen skønnes af betydning for medlemmerne.

KOM OG VÆR MED til gavn for din by og din virksomhed!

Med venlig hilsen

Bestyrelsen for Borup erhverv

bottom of page